Charakterystyka budynków inwentarskich

jak ocieplić budynek inwentarskiPrzeznaczone dla zwierząt gospodarczych budynki inwentarskie nie stanowią monolitu i mogą w istotny sposób różnić się między sobą. Na pierwszy plan wysuwają się, oczywiście, różnice w zabudowie, w której możemy mówić o jej trzech podstawowych formach. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście zabudowa pawilonowa, która, sama w sobie, również nie jest jednoznaczna. Najczęściej składają się na nią pojedyncze budynki wolnostojące, które mogą tworzyć nie tylko układ rzędowy, ale także gwieździsty, wachlarzowy, pierścieniowy oraz grzebieniowy. Bardzo funkcjonalna okazuje się też zabudowa blokowa z obiektami o zróżnicowanym przeznaczeniu powiązanymi przestrzennie, a także zabudowa monoblokowa, dla której charakterystyczne jest to, że o całym programie produkcyjnym możemy mówić jako o zorganizowanym w jednym budynku, dla którego charakterystyczna jest zwarta forma.

Konstrukcja budynków inwentarskich musi uwzględniać również gatunki zwierząt oraz same kierunki produkcji. W każdym przypadku zastosowanie znajdują nieco inne rozwiązania tak funkcjonalno-przestrzenne, jak i technologiczne. Największą popularnością cieszą się budynki przeznaczone dla bydła takie, jak choćby obory i jałowniki, często spotykamy jednak również rozwiązania tworzone z myślą o trzodzie chlewnej, owcach, tryków oraz kur i indyków. W każdym przypadku konieczne jest dbanie o odpowiednie warunki mikroklimatyczne, są one bowiem jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na to, jakim rezultatem zakończy się chów zwierząr.